แนะนำ คอมพิวเตอร์

แนะนำ คอมพิวเตอร์

แนะนำ คอมพิวเตอร์

ที่มาที่ไปของคอมพิวเตอร์ 


แนะนำ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปฏิบัติการแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมอเหมือนคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เวลาที่ง่ายและก็ซับซ้อนตามคำสั่งของโปรแกรม มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถีงการนับหรือการคำนวณ ในระยะ… 5,000 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้นิ้วมือรวมถึงนิ้วเท้าของตนเพื่อช่วยสำหรับในการคำนวณ แล้วหลังจากนั้นก็ปรับปรุงแก้ไข มาใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆได้แก่ หิน ใช้เชือกร้อยหินเสมือนลูกคิดต่อมาราว2,600 ปีก่อนคริสตกาล  หนังเกาหลี
 
ชาวจีนได้ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้สำหรับในการคำนวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิดซึ่งถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยการคำนวณที่เริ่มแรกที่สุดในโลกแล้วก็คงยังคงใช้งานมาจนกระทั่ง ขณะนี้ ลูกคิดของชาวจีนมีลูกปัดร้อยอยู่ในราวเป็นแถวตามแนวตั้ง โดยแต่ละแถวแบ่งเป็นครึ่งบนแล้วก็ด้านล่าง ครึ่งบนมีลูกปัด 2 ลูกครึ่งข้างล่างมีลูกปัด 5 ลูก แต่ละแถวแทนหลักของปริมาณพ.ศ. 2158 โดยมีนักคณิตศาสตร์มีชื่อเสียงจำนวนมากหลายๆคน ได้ทำการประดิษฐ์วัสดุต่างๆสำหรับการใช้คิดคำนวณ เพื่อสบายเร็วขึ้น  

การคิดค้น


 
มีนักคณิตศาสตร์เชื้อสายฮังกาเรียนชื่อ Dr.John Von Neumann ได้พบกระบวนการเก็บโปรแกรมไว้ ในหน่วยความจำของเครื่องราวการเก็บข้อมูลแล้วหลังจากนั้นก็ต่อวงจรไฟฟ้า สำหรับการคำนวณ แล้วหลังจากนั้นก็การกระทำการรากฐานไว้ให้เรียบร้อยข้างในเครื่อง แล้วเรียกวงจรกลุ่มนี้ด้วยรหัสปริมาณที่กำหนดไว้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นตามแนวความคิดนี้ตัวอย่างเช่น EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) ซึ่งสร้างเสร็จใน พ.ศ.2492 และดัดแปลงงานจริงในปี พ.ศ. 2494 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถเก็บโปรแกรมไว้ในเครื่องได้  
 
และก็ในเวลาใกล้เคียงกัน ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดส์ อังกฤษ ได้มีการสร้างคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายกับเครื่อง EDVAC รวมทั้งให้ชื่อ ว่า EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator)ในปี พ.ศ. 2497 Mauchly และก็ Eckert PG SLOT ได้ร่วมกันสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ชื่อ ยูนิแวก(UNIVAC) ย่อมาจาก Universal Automatic Computer ซึ่งนับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในตลาด สามารถใช้เทปแม่เหล็กสื่อเก็บข้อมูลได้ สำหรับตอนนี้จะแลเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้รับความพึงพอใจสำหรับเพื่อการทำงานค่อนจะมากมายก่ายกอง ก็เลยทำให้มีผู้คิดเปลี่ยนแปลงให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงมาจากเดิม อีกทั้งเพิ่มความเร็วสำหรับในการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติการได้ทันใจขึ้น มีจุดอ่อนสำหรับในการทำงานน้อย รวมทั้งที่สำคัญเป็นราคาจำต้องถูกด้วย  


 
 
ยุคของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 1  


 
 
ยุคหลอดสุญญากาศ ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ.2488 – 2501 เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ หลอดสุญญากาศ (vacuum tube) ซึ่งเป็นวัสดุเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าหลอดไฟฟ้าตามบ้านเป็นองค์ประกอบหลัก ของวงจรไฟฟ้า แล้วก็ใช้บัตรเจาะรูสำหรับในการเก็บข้อมูลรวมทั้งคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ดำเนินงาน และใช้ดรัมแม่เหล็ก(magnetic drum) Casino เป็นหน่วยความจำหลัก ดรัมแม่เหล็กทำด้วยวงแหวนแม่เหล็กขนาดเล็กๆเท่าหัวเข็มหมุดเยอะมากมาย วงแหวนกลุ่มนี้ถูกร้อยด้วยเส้นลวดเล็กๆเช่นเดียวกันกับการร้อยลูกปัด หรือ หน้าต่างมุ้งลวดที่มีวงแหวนเกี่ยวอยู่ที่จุดตัดของเส้นลวด หน่วยความจำหลักนี้จะเก็บข้อมูลเฉพาะตอนที่มีการประมวลผลเท่านั้นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีความเร็วสำหรับการทำงานอยู่ในหน่วยหนึ่งในพันวินาที(millisecond)  
 
ในระยะเริ่มต้น เป้าหมายของการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เพื่อช่วยในงานศึกษาวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเครื่องอมพิวเตอร์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า อินิแอค (Electronic Number Integrator and Calculator : ENIAC) ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2486 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหลอดสุญญากาศราว 18,000 หลอด  Casino ทำให้มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากมายก่ายกอง ต่อมาในปี 18,000 หลอด ทำให้มีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากมายก่ายกองต่อมาในปี 2491 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถใช้งานทางธุรกิจ ชื่อว่า ยูนิแวค (Universal Automatic Company : UNIVAC) ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ช่วยสำหรับในการสำรวจสำมะโนครัว การสั่งงาน…คอมพิวเตอร์ยุคนี้ในระยะแรกจะใช้ภาษาเครื่อง ซึ่งเป็นรหัสปริมาณที่ทำให้ใช้งานตรากตรำก็เลยได้มีการประดิษฐ์ภาษาสัญลักษณ์ (symbolic language) ขึ้นช่วยงาน โดยใช้ภาษาชนิดเขียนคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษก่อนและก็เลยใช้ตัวแปลภาษาแปลงเป็น ภาษาเครื่องอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
ยุคทรายสิสเตอร์ ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2502 – 2506 เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ทรานซิสเตอร์ (transistor) เป็นองค์ประกอบหลักของวงจรไฟฟ้าแทนหลอดสุญญากาศ โดยผู้ที่ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์สามคนของห้องแลปเบลล์ (Bell Laboratories) ที่อเมริกา อย่างเช่น บาร์ดีน (J.Bardeen) กางรทเทน (H.W.Brattain)  คาสิโน และก็ชอคเลย์ (W.Shockley) การ  
ใช้ทรานซิสเตอร์สำหรับเพื่อการผลิต คอมพิวเตอร์แทนหลอดสูญญกาศทำให้ตัวคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเยอะแยะ โดยทรานซิสเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นครั้งแรกมีขนาด 1 ใน 100 ของหลอดสุญญากาศเท่านั้นเอง เว้นแต่ว่าขนาดเล็กแล้วยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกหลายประการเป็น ไม่สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า ไม่ต้องใช้เวลาฝึกฝนเมื่อแรกเปิดเครื่อง ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณภาพแล้วก็ความเร็วเยอะขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งสามารถบวกจำนวน 2 จำนวนได้ในเวลาประมาณหนึ่งในล้านวินาที(microsecond) โดยที่ทรานซิสเตอร์เป็นต้นเหตุในการแปลงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ สำคัญยิ่ง ก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งยังสามคนได้รับรางวัลโนเบล  


 
ยุคของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 2 


 
ยุควงจรรวม ยุคนี้อยู่ระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2512 เป็นยุคที่มีการปรับแก้วงจรไอซี(Integrated Circuit : IC) ซึ่งเป็นการใส่วงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นลงบนแผ่นซิลิคอนเล็กๆดังเช่น แผ่นซิลิคอนขนาดเล็กกว่า 1/8 ตารางนิ้ว สามารถใส่องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายร้อยวงจร ไอซีก็เลยเข้ามาทำหน้าที่แทนทรานซิสเตอร์4.  
 
 
ยุควีแอลเอสไอ จากวงจรไอซีได้มีการปรับแต่งวงจรสรุปจุสูงหรือแอลเอสไอ(Large Scale Integrated Circuit : LSI) ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2513 ทำให้สามารถใส่วงจรทรานซิสเตอร์จำนวนหลายพันตัวลงบนแผ่นซิลิคอนขนาด1/6 ตารางนิ้ว นับเป็นการเริ่มยุคลำดับที่สี่ของคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ระหว่างพ.ศ.2513 – 2532 รวมถึงในปี พ.ศ. 2518 สามารถเพิ่มปริมาณวงจรหลายหมื่นวงจรลงบนซิลิคอนขนาดดังเดิม เรียกว่า วงจรจับใจความจุสูงล้นหลามหรือวีแอลเอสไอ (Very Large Scale Integrated Circuit : VLSI) จากการประดิษฐ์วีแอลเอสไอสามารถนำมาผลิตเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing Unit : CPU) ของคอมพิวเตอร์ แล้วก็สามารถลดขนาดของคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงจนกระทั่งสามารถตั้งบนโต๊ะทำงานในที่ทำงาน หรือนำพาไปในที่ต่างๆเหมือนกับกระเป๋าหิ้วได้ เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดในยุคนี้ว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(microcomputer) ยิ่งไปกว่านี้ Casino ยังสามารถนำวงจรวีแอลเอสไอมาสร้างเป็นหน่วยความจำรองที่สามารถเก็บข้อมูลใน ระหว่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินการได้ทำให้ได้หน่วยความจำที่มีขนาดเยอะขึ้นความสามารถสำหรับในการทำงานของคอมพิวเตอร์ยุคนี้จะมีการปรับแต่งอย่างรวดเร็ว จนถึงคอมพิวเตอร์เว้นเสียแต่ช่วยงานคำนวณแล้วยังสามารถทำงานเฉพาะทางอื่นๆได้มากกว่าช่วยงานคำนวณดังเช่นว่า การนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย  
 
 
ยุคเครือข่าย ภายหลังที่มีการประดิษฐ์วงจรวีแอลเอสไอขึ้นแล้วก็ใช้หน่วยประมวลผลกลางแล้วก็หน่วย ความจำหลักในคอมพิวเตอร์แล้ว การพัฒนาวงจรวีแอลเอสไอก็ยังคงมีอย่างสม่ำเสมอและจากนั้นก็เร็วทันใจ จนถึงในตอนนี้สามารถใส่ทรานซิสเตอร์ลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็กเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็น 2 เท่า ทุกๆ18 เดือนสำเร็จให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว เมื่อคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้สามารถดำเนินงานได้เร็วขึ้นประมวลผลข้อมูลได้ช่อง ละมากไม่น้อยเลยทีเดียวๆดำเนินการได้หลายงานพร้อม แล้วก็สามารถแสดงผลในรูปของมัลติมีเดียได้ PGSLOT ความชื่นชมนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานก็เลยขยายตัวกว้างอย่างรวดเร็วรวมถึงในทุกวงการยุคนี้จะมีความมานะสำหรับในการ ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานหลายประเภท อย่างเช่น มีความมานะบากบั่นนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสำหรับเพื่อการตกลงปลงใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรู้ต่างๆเข้าไว้ภายในเครื่อง สามารถเรียกค้นแล้วก็ดึงวิชาความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็นประโยชน์คอมพิวเตอร์ยุคนี้เห็นผลจากวิชาการในกิ้งก้านที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แล้วหลังจากนั้นก็ประเทศในทวีปยุโรปกำลังพึงพอใจค้นคว้าและปรับปรุงแก้ไขทางด้านนี้กันอย่างเอาจริงเอาจัง  
 
คอมพิวเตอร์ในยุคใหม่นี้สร้างขึ้นโดยใช้วงจรรวม หรือวงจรไอซี (Integrated circuit)  SLOT โดยมีปริมาตรมากยิ่งกว่าอดีตสมัยล้านถึงพันล้านเท่า รวมทั้งขนาดของตัวเครื่องใช้สอยพื้นที่เพียงแต่เศษส่วนบางส่วนแค่นั้น คอมพิวเตอร์อย่างง่ายมีขนาดเล็กพอที่จะถูกใส่เอาไว้ในเครื่องมือโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วก็คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็ก แล้วก็ถ้าเกิดจะมีคนพูดถึงคำว่า“คอมพิวเตอร์” ชอบหมายคือเครื่องพีซีซึ่งนับว่าเป็นเครื่องหมายของสมัยสารสนเทศอย่างไรก็ตาม ยังมีคอมพิวเตอร์ประเภทฝังอีกเยอะมากที่เจอได้ตั้งแต่ในเครื่องเล่นเอ็มพีสามจนกระทั่งเรือบินบังคับ แล้วก็ของเด็กเล่นจำพวกต่างๆ จนกระทั่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 


 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)  


 
หรือคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง (high performance computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานคำนวณที่จะต้องมีการคำนวณจำนวนปริมาณหลายล้านตัวภายในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็วทันใจตัวอย่างเช่น งานพยากรณ์สภาพอากาศ ที่จำต้องท้องนาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอากาศทั้งยัง ระดับภาคพื้นดิน แล้วก็ระดับชั้นบรรยากาศเพื่อมองการเคลื่อนไหวรวมทั้งความเคลื่อนไหวของอากาศหรืองานด้านการควบคุมจรวดนำวิถี งาน ควบคุมทางอากาศ งานประเมินผลภาพทางด้านการแพทย์ งานทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็งานด้านวิศวกรรมการออกแบบ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทางานได้เร็ว รวมทั้งมีคุณภาพสูงขึ้นมากยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นเพราะว่ามีการปรับปรุงให้มีองค์ประกอบการคำนวณพิเศษ ได้แก่ การคำนวณแบบขนานที่เรียกว่า เอ็มพีพี (Massively Parallel Processing : MPP) ซึ่งเป็นการคำนวณที่นกกระทากับข้อมูลหลายๆตัวในขณะเดียวกันด้วยความสามารถของไมวัวโพรเซสเซอร์ที่สูงมากยิ่งขึ้น ก็เลยมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่อด้วยกันเป็นโครงข่าย และก็ให้การทางาน ด้วยกันในแบบอย่างการคำนวณเป็นกรุ๊ปหรือที่เรียกว่า คลัสเตอร์ (cluster computer) คาสิโน คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ก็เลยทา การคำนวณแบบขนานรวมทั้งสามารถคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ดิบได้ดียิ่งไปกว่านี้ยังมีการปรับใช้คอมพิวเตอร์จานวน มากมายบนโครงข่ายให้ทางานร่วมกัน โดยกระจัดกระจายการทางานไปยังเครื่องต่างๆบนโครงข่าย ดังนี้ทาให้สมรรถนะ การคำนวณโดยรวมสูงมากขึ้นมากมาย พวกเราเรียกระบบการคำนวณบนโครงข่ายอย่างงี้ว่าคอมพิวเตอร์แบบกริด (grid computer)