joker gaming

WWW.JOKER.GAME

สล็อต สล็อตออนไลน์ SLOT ONLINE สมัคร ฝาก ถอน ผ่านระบบอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์
slotxo

WWW.SLOTXO.GAME

สล็อต สล็อตออนไลน์ SLOT ONLINE สมัคร ฝาก ถอน ผ่านระบบอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์
pgslot

WWW.PGSLOT.GAME

สล็อต สล็อตออนไลน์ SLOT ONLINE สมัคร ฝาก ถอน ผ่านระบบอัตโนมัติหน้าเว็บไซต์

กา รุณ ยฆาต

กา รุณ ยฆาต

กา รุณ ยฆาต หมายถึง?

กา รุณ ยฆาต (Euthanasia) เป็นคำศัพท์ทางนิติศาสตร์ บางทีอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า กรุณาฆาต (Mercy Killing) เป็นคำศัพท์ทางแพทยศาสตร์ หรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า PG SLOT แพทยานุเคราะหฆาต (Physician-assisted suicide) นั้นหมายความว่าความประพฤติอยู่ 2 อย่าง อันเป็นต้นว่า

 • วิธีการทำให้บุคคลตายโดยตั้งใจด้วยแนวทางที่ไม่ร้ายแรง หรือแนวทางที่ทำให้บุคคลนั้นตายอย่างสะดวก
 • การยกเว้นการช่วยเหลือเกื้อกูล หรือการดูแลและรักษาบุคคล โดยปลดปล่อยให้ตายลงไปเองอย่างสงบเงียบ

ความประพฤติปฏิบัติพวกนี้ก็เพื่อเป็นการยับยั้งความเจ็บสุดแสนรุนแรงของบุคคลนั้น หรืออยู่ในเรื่องที่บุคคลนั้นป่วยด้วยโรคที่ไม่มีซึ่งแนวทางบำบัดรักษา อย่างไรก็ดี “การการุณยฆาต”

ยังคงเป็นการทำที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ในบางประเทศ ซึ่งมีคนที่ไม่เห็นพ้องกับการฆ่าคนภายในแนวทางดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งมีความคิดเห็นว่าเป็นการทำที่เป็นบาป นอกเหนือจากนี้ การุณยฆาต ยังบางทีอาจเป็น PG SLOT กระบวนการทำให้สัตว์ตายด้วยแนวทางในข้างต้นได้อีกด้วย

จำพวกของการุณยฆาต

แยกประเภทตามจำพวกของเจตนา

 • บุคคลนั้นกำเนิดลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้อย่างร้ายแรง หรือบางทีอาจได้รับทุกข์ทรมาณจากความป่วยไข้ ส่งผลให้สามารถบอกเจตนาให้บุคคลอื่นกระทำการุณยฆาตแก่ตนได้ ซึ่งในการนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตด้วยความเต็มใจสมัคร” หรือ “การุณยฆาตเจตนา” (Voluntary Euthanasia)
 • ถ้าเป็นในกรณีที่บุคคลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมิได้อยู่ในฐานะที่จะบอกเจตนา ยกตัวอย่างเช่น มีผู้แทนตามเหตุผล ซึ่งก็คือ ทายาทโดยธรรม ผู้ใช้อำนาจดูแล ผู้รักษา PGSLOT หรือผู้บำรุงรักษาโดยชอบด้วยกฎหมาย ไปจนกระทั่งศาลบางทีอาจพินิจพิเคราะห์ใช้อิทธิพลตกลงใจให้กระทำการุณยฆาตแก่บุคคลนั้นแทนได้ การนี้จะเรียกว่า “การุณยฆาตโดยไม่ได้เจตนา” หรือ “การุณยฆาตโดยไม่เต็มใจ” (Involuntary Euthanasia)

แต่ การการุณยฆาตโดยไม่ประสงค์ยังคงเป็นที่คัดค้านในเรื่องของความเป็นธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย เหตุเพราะไม่มีแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายมั่นอกมั่นใจได้ว่าคนไข้อยากที่จะให้กระทำการุณยฆาตแก่ตัวเองจริงๆ

แบ่งตามกระบวนการที่ลงมือ

 • “การุณยฆาตเชิงรับ” (Passive Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการตัดการดูแลรักษาของคนไข้ ซึ่งวิธีการแบบนี้ได้เรื่องเห็นด้วยเยอะที่สุดแล้วก็เป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันให้สถานพยาบาลหลายที่
 • “การุณยฆาตเชิงรุก” (Active Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ปฏิบัติโดยการให้สาร หรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรีบให้ผู้เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิต โดยแนวทางลักษณะนี้ยังคงเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ในขณะนี้
 • “การุณยฆาตเชิงสงบ” Joker gaming (Non-aggressive Euthanasia)หมายถึงการการุณยฆาตที่ทำโดยการหยุดให้เหตุสำหรับเพื่อการดำรงชัวิตแก่คนป่วย แนวทางนี้ก็ยังคงเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ในขณะนี้เหมือนกัน

การแบ่งแบบอื่นๆ

จากข้อมูลในพจนานุกรมข้อบังคับของ เฮนรี แคมป์กางล กางล็ก (Black’s Law Dictionary) เข้าได้แยกเป็นชนิดและประเภทผู้กระทำรุณยฆาตไว้คล้ายกับสองจำพวกที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในข้างต้น อย่างเช่น

 • “การุณยฆาตโดยตัดการดูแลและรักษา” (Passive Euthanasia หรือ Negative Euthanasia)เป็นการปลดปล่อยให้คนป่วยตายลงไปเอง (Letting the patient go) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปในสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้รหัส “90” (เก้าศูนย์) บันทึกลงในข้อมูลการดูแลและรักษา Super slot สื่อความหมายว่าผู้เจ็บป่วยคนนี้ไม่อยากให้กระทำการรักษาอีกต่อไป และไม่จำต้องช่วยยืดยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายอีก ปลดปล่อยให้ตายไปอย่างสบายๆ
 • “การุณยฆาตโดยรีบให้ตาย” (Active Euthanasia หรือ Positive Euthanasia) แบ่งได้เป็น 3 จำพวกย่อย เช่น
 • “การุณฆาตโดยเจตนารมณ์แล้วก็โดยตรง” (Voluntary and Direct Euthanasia)หมายถึงการที่คนเจ็บเลือกที่จะฆ่าจองตัวเอง (Chosen and Carried out by the patient) เป็นต้นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขวางยาที่มีจำนวนมากเกินขนาดจนถึงทำให้ผู้ยาตัวนี้เข้าไปกำเนิดตายได้ หรือบางทีอาจวางยาที่เป็นพิษเอาไว้ใกล้ๆเพศผู้ป้วยให้ตกลงใจถือทานเอง
 • “การุณยฆาตโดยความมุ่งหมายแต่ว่าโดยอ้อม” (Voluntary and Indirect Euthanasia)เป็นการที่คนป่วยตกลงใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าแม้การดูแลและรักษาไปได้ไม่รอด ก็จะขอให้คนที่ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขกระทำการุณยฆาตแก่ตนเสีย โดยบางครั้งอาจจะแสดงความจำนงเป็นหนังสือ หรือเป็นพินัยกรรมชีวิต (Living Will) slotxo เอาไว้ก็ได้
 • “การุณฆาตโดยไม่มีเจตนารมณ์และก็โดยอ้อม” (Involuntary and Indirect Euthanasia)เป็นการที่คนป่วยมิได้ขอความตาย แม้กระนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขช่วยเหลือให้เพราะเหตุว่าความเห็นใจ

การุณยฆาตกับความคิดเห็นด้านกฎหมาย

เมืองไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีข้อบังคับที่เข้ามารองรับหัวข้อการทำการุณยฆาตซึ่งถือว่าเป็นการรีบความตาย การุณยฆาต ก็เลยต่างจากกระบวนการทำหนังสือแสดงความตั้งใจ (Living Will หรือ Advance Directives) ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 12 ที่เป็นการแสดงเจตจำนงของบุคคลเพื่อระบุแนวทางการรักษาผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต

ถือได้ว่าเป็นการยืนยันสิทธิของคนเจ็บที่จะตกลงใจเกี่ยวกับตัวเอง (Right to Self-determination) ที่อยากความตายอย่างสงบเงียบตามธรรมชาติ ผิดเหนี่ยวรั้งด้วยวัสดุต่างๆจากเทคโนโลยีต่างๆโดยข้อบังคับในหลายประเทศก็ให้การสารภาพในประเด็นนี้ เป็นต้นว่า ข้อบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก Ufabet ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส แล้วก็ประเทศสิงคโปร์

ก็เลยนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงของหมอบางกรุ๊ปที่มีข้อคิดเห็นว่า การใช้สิทธิตามมายี่ห้อ 12 ตามพ.ร.บ.นี้เป็นกรณีการุณยฆาต

จากข้อมูลในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงความตั้งใจของผู้เจ็บป่วยที่จะไม่รับการดูแลรักษาดังนี้ พร้อมบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่อง

มาตรา 3

“บริการสาธารณสุข” แปลว่า บริการต่างๆอันเกี่ยวกับการผลิตเสริมสุขภาพ joker slot การคุ้มครองรวมทั้งควบคุมโรคแล้วก็เหตุที่รุกรามสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์แล้วก็บรรเทาสภาพการณ์ความเจ็บไข้ได้ป่วย และก็การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว แล้วก็ชุมชน

“ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” มีความหมายว่า ผู้ประกอบวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล

มาตรา 4 ให้นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพ.ร.บ.นี้ และก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกระทำการตามพ.ร.บ.นี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือบอกเจตนาไม่มุ่งหมายจะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการเสียชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อเลิกการทรมาทรกรรมจากการเจ็บป่วยได้ เว็บตรง สล็อต การปฏิบัติการตามหนังสือแสดงความตั้งใจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็กระบวนการที่ระบุในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ทำตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ไม่ให้นับว่าความประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นความไม่ถูก และก็ให้พ้นจากความรับสารภาพทั้งมวล

บทความอื่นๆทั่วไป : ละครหลงไฟ

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

pgslot365

อัพเดทล่าสุด : 15 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)